Dufour 34 Performance
Описание Спецификация Изложение Снимки
 
  Интериор 1
  Интериор 2