ОБОРУДВАНЕ

         
  Артикул
Цена
  Описание Снимка
         

1. ALINCO DR-MA1 морска радиостанция
210 €
  25W изходяща мощност
54 предавателни канала
89 приемателни канала